Menu

Zgłoszenia do rozgrywek

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie zespołu do rozgrywek. Skład drużyny oraz pozostałe informacje możesz uzupełnić później. Wypełnij poniższe pola i prześlij zgłoszenie, a skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania dalszych informacji.
Dane drużyny
Podaj dane swojej drużyny. Nazwa zespołu może być robocza, przed rozpoczęciem rozgrywek będziesz mógł ją zmienić.Aby potwierdzić zgłoszenie, będzie konieczna wpłata wpisowego na podane niżej konto. W tytule przelewu prosimy podać nazwę zespołu ze zgłoszenia. Wysokość wpisowego zostanie potwierdzona w mailu potwierdzającym.

Nr konta: 26 1090 2590 0000 0001 4198 8323

Klub Sportowy Kabel Kraków Sp. z o.o.
ul. Parkowa 12a
30-538 Kraków

Warunki uczestnictwa:
1. Organizatorem rozgrywek jest Klub Sportowy Kabel Kraków Sp. z o.o.
2. Osoba zgłaszająca drużynę jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za rozgrywki w ustalonej wysokości w terminach uzgodnionych z Organizatorem.
3. Każdy z zawodników oraz osoba zgłaszająca, zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rozgrywek Futbolowej Ligi Szóstek i do jego przestrzegania. Odpowiedzialność za dopilnowanie tego zobowiązania spoczywa na osobie, która zgłasza zespół.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.

Powered by BreezingForms